Inleiding tot de psychologie
9 Cultuur en gedrag > Video's, downloads en websites

Waarden in Nederland

Nieuwkomers worden gevraagd de Participatieverklaring te tekenen. Doel van deze verklaring is om mensen die zich in Nederland willen vestigen te wijzen op hun rechten en plichten en de kernwaarden die we in Nederland belangrijk vinden. Bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, solidariteit en vrijheid van godsdienst. In dit filmpje van het ministerie van SZW worden deze kernwaarden uitgelegd.

 

Interview over cultuur met Geert Hofstede

In de jaren zeventig van de vorige eeuw onderzocht Geert Hofstede de waarden, oftewel de zaken die mensen belangrijk vinden in het leven, van duizenden mensen in meer dan vijftig landen. In dit filmpje vertelt hij daar meer over.

 

Culturele verschillen in gebarentaal

Emoties mogen in individualistische culturen spontaan worden geuit en in sommige culturen, zoals de Verenigde Staten, worden mensen juist aangemoedigd om hierin te overdrijven. In collectivistische culturen wordt heel anders aangekeken tegen emoties. Ook in de gebarentaal bestaan er in verschillende soorten landen verschillende 'gewoontes'.

 

Wat is discriminatie?

"Het gevoel dat je niet meetelt, daar kan niemand tegen." Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat er tegenwoordig te snel wordt geroepen dat iets discriminatie is. Maar hoe zit het nou echt, wanneer is er voor de wet sprake van iets strafbaars? Dit filmpje gaat daar nader op in.

 

Wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit

Sociaal- en organisatiepsycholoog Floor Rink onderzoekt diversiteit in organisaties. Ze kijkt naar het functioneren van mensen met een afwijkende mening of achtergrond binnen organisaties. Onder welke omstandigheden kunnen nieuwkomers in een groep hun mening uiten zonder in de problemen te komen? Hoe laat je minderheden doorstromen naar hogere posities? En hoe kun je er voor zorgen dat topbestuurders beslissingen nemen die ten goede komen aan het bedrijf en alle werknemers?

 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.