Inleiding tot de psychologie
9 Cultuur en gedrag > Open vragen

Vraag 9.1

 Kijk naar dit filmpje over de treden van de participatieladder en geef in eigen woorden een definitie van de participatieladder.


Vraag 9.2

Kijk naar het volgende filmpje: The Difference Between a High-Context and Low-Context Culture. Leg in eigen woorden uit wat onder ‘high context’ en ‘low context’ communicatie wordt verstaan.


Vraag 9.3

Volgens de contacthypothese kan contact tussen leden van een ‘ingroup’ en leden van een ‘outgroup’ helpen negatieve stereotypering en discriminatie tegen te gaan. Het contact moet dan echter aan vier voorwaarden voldoen. Welke vier voorwaarden zijn dat?


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.