Inleiding tot de psychologie
9 Cultuur en gedrag

Hoofdstuk 9 Cultuur en gedrag

Hoofdstuk 9 Cultuur en gedrag

In dit hoofdstuk wordt als eerste ingegaan op de kern van een cultuur en belangrijke kenmerken waarin culturen van elkaar kunnen verschillen. Daarna bespreken we de invloed die de cultuur uitoefent op de mensen die erin opgroeien en leven. Ook wordt ingegaan op de verschillende uitdagingen en problemen die kunnen ontstaan als mensen te maken krijgen met cultuurverschillen, bijvoorbeeld omdat ze emigreren naar een ander land of moeten samenwerken met mensen met een andere culturele achtergrond. Ten slotte wordt besproken wat er vanuit psychologisch perspectief gedaan kan worden om op adequate wijze om te gaan met culturele verschillen tussen groepen en individuen, bijvoorbeeld in de hulpverlening en het onderwijs.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.