Inleiding tot de psychologie
8 Sociale relaties > Video's, downloads en websites

Het omstandereffect

Het omstandereffect is het fenomeen dat als mensen getuige zijn van een ongeluk of noodgeval, de bereidheid van de individuele omstanders om te helpen kleiner wordt naarmate er meer andere omstanders aanwezig zijn. Dit filmpje geeft informatie over de achtergronden van dit effect.

 

Robert Cialdini over wederkerigheid

Mensen helpen anderen omdat ze, onbewust, hopen daar nu of in de toekomst iets voor terug te krijgen of omdat de ander hen in het verleden heeft geholpen. Het idee achter het helpen is: ‘voor wat hoort wat’. Robert Cialdini vertelt meer over het principe van wederkerigheid.

 

Man redt eigen hond uit zee

Men redt eigen hond uit zee

Verwijzing naar kort artikel uit De Telegraaf over een man die met gevaar voor eigen leven zijn hond redt uit zee.

 

Communicatie tussen baby en ouder

Baby’s zoeken voortdurend toenadering tot hun ouders door bijvoorbeeld te huilen of te lachen. Andersom hechten ook ouders zich aan hun kind. Die onderlinge hechting zorgt ervoor dat ouders voor hun kind zorgen en het beschermen, ook al kost dat veel moeite en energie. In dit filmpje wordt beschreven hoe de communicatie tussen ouder en kind ervoor zorgt dat de baby een stevige basis opbouwt - of niet.

 

De Roos van Leary

Als het gaat om automatisch reageren op een boodschap, zijn er verschillende reactiepatronen te onderscheiden. Een theorie die deze automatische reactiepatronen helpt begrijpen is de Roos van Leary. Deze video laat kernachtig zien hoe deze theorie in elkaar zit.

 

Onderzoek van Asch over sociale druk

Deze video gaat in op het wereldberoemde onderzoek van Asch waarbij de invloed van sociale druk wordt gemeten. Uit dit onderzoek is vaak geconcludeerd dat mensen, uit angst om buiten de groep te vallen, hun mening aanpassen aan die van de groep.

 

Het gevangenisexperiment van Zimbardo

Nog zo'n wereldberoemd experiment: het gevangenisexperiment van Zimbardo. Het onderzoek laat zien dat mensen, om bij een groep te horen, zich vaak aanpassen aan wat het lidmaatschap van de groep waartoe ze behoren, voorschrijft en wat de groep van hen verlangt. Daardoor kunnen de eigen normen en waarden ondergeschikt raken.

 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.