Inleiding tot de psychologie
8 Sociale relaties > Open vragen

Vraag 8.1

Zie de tabel hieronder. Welk nummer staat voor welke leiderschapsstijl?

 

 

 

 

                          Relatiegerichtheid

 

 

Laag

Hoog

Taakgerichtheid

Laag

1

2

Hoog

3

4

overtuigend

participerend

directief

delegerend

1
2
3
4

Vraag 8.2

Hans is student geneeskunde en krijgt de opdracht om in het bijzijn van medestudenten een injectie toe te dienen. Wanneer is in deze situatie sprake van sociale facilitatie?


Vraag 8.3

Welke term beschrijft het volgende fenomeen? ‘Het door een groepsvergadering of -discussie versterkt tot uitdrukking komen van de individuele standpunten in het groepsstandpunt.’ 


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.