Inleiding tot de psychologie
7 Sociale cognitie

Hoofdstuk 7 Sociale cognitie

Hoofdstuk 7 Sociale cognitie

In dit hoofdstuk wordt als eerste ingegaan op denken in zijn algemeenheid. Wat is ‘denken’ eigenlijk? Daarna wordt ingegaan op het beeld dat mensen van zichzelf hebben, het zelfbeeld, en hoe dit ontstaat. Het zelfbeeld komt tot stand in sterke samenhang met de omgeving en aan de hand van vergelijkingen die mensen met anderen maken. Daarna zal worden ingegaan op hoe we naar andere mensen kijken: zowel naar individuen als naar groepen. Ook dit gebeurt vaak vertekend. Zo zullen mensen degene waar ze verliefd op zijn vaak door een roze bril zien: ze zien vooral wat diegene goed doet en wat leuk aan hem of haar is. Over mensen die ze niet goed kennen en die heel anders zijn, houden ze er daarentegen vaak negatieve stereotypen op na.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.