Inleiding tot de psychologie
6 Motivatie en emotie > Open vragen

Vraag 6.1

Welke zijn de vijf categorieën behoeften die mensen volgens de theorie van Maslow hebben? Zet ze in de juiste volgorde, begin onderaan de piramide en werk naar boven.


Vraag 6.2

Waar staat het acroniem BEAT’s voor?


Vraag 6.3

Welke omschrijving hoort bij welke theorie? Zet de juiste koppels bij elkaar.

motivatie is een dimensie die loopt van a-motivatie via vier vormen van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie.

om gemotiveerd te zijn voor het uitvoeren van een taak, moeten mensen het vertrouwen hebben dat ze de taak uitvoeren en waarde hechten aan de taakuitkomsten

macrotheorie over menselijke motivatie en menselijk gedrag

mensen hebben vijf hiërarchisch geordende behoeften waarbij elke behoefte pas kan worden vervuld als de onderliggende behoefte(n) is/zijn bevredigd.

mensen verschillen in de sterkte waarmee ze de drie psychologische basisbehoeften ervaren

Motive Disposition Theory
Organismic Integration Theory
Theorie van Maslow
Zelfdeterminatietheorie
Expectancy-Value Theory

Vraag 6.4

Hieronder zie je de vijf vormen van gedragsregulatie zoals onderscheiden door de zelfdeterminatietheorie. Zet ze in de juiste volgorde, van meest extrinsiek tot meest intrinsiek.

 

  • Geïdentificeerde regulatie
  • Geïntrojecteerde regulatie
  • Externe regulatie
  • Intrinsieke regulatie
  • Geïntegreerde regulatie
Volgorde
Vorm gedragsregulatie
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.