Inleiding tot de psychologie
3 Gedragsverandering > Open vragen

Vraag 3.1

Wat zijn gedragsveranderingstechnieken (GVT's) ? Geef een definitie.


Vraag 3.2

Wat zijn de twee hoofdoorzaken die maken dat gedragsverandering wordt afgeremd?


Vraag 3.3

Welke drie voorwaarden gelden voor alle gedragsveranderingstechnieken?


Vraag 10.4

Een specifiek soort GVT is de omgevings-GVT, die inhoudt dat je de fysieke omgeving van iemand (laat) veranderen of inricht. Noem een aantal voorbeelden van GVT's waarmee invloed kan worden uitgeoefend op het gedrag van mensen.


Vraag 3.5

Zet de vijf stappen in interventieontwikkeling in de juiste volgorde volgens het interventieontwikkelingsmodel (IOM).

 

Interventie(s) implementeren

Interventie evalueren

Interventie ontwerpen 

Probleemanalyse

Oorzaakanalyse

Fase 1
Fase 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.