Inleiding tot de psychologie

Vraag 2.1

Wat zijn de vier facetten van evidence based werken (EBW)?


Vraag 2.2

Wat zijn de vijf fasen van praktijkgericht onderzoek? Zet ze in de goede volgorde.


Vraag 2.3

Wat is het algemene format van een wetenschappelijk artikel?


Vraag 2.4

Koppel de juiste omschrijvingen aan de diverse vormen van onderzoek.

meten van effecten van verschillende oorzaken die onderzoeker onder controle heeft

onderzoek onder unieke onderzoeksobjecten 

onderzoek waarin via formele onderzoeksmethoden kennis wordt vergaard die bijdraagt aan handelen in de praktijk.

onderzoek met metingen die op ten minste twee tijdstippen met elkaar vergeleken worden.

dichotoom of cijfermatig aanduiden van aspecten van de realiteit om patronen te ontdekken

Experimenteel onderzoek
Kwalitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek
Longitudinaal onderzoek
Praktijkgericht onderzoek
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.