Inleiding tot de psychologie

Vraag 10.1

Waarom is in Nederland in geval van psychische klachten een DSM-5-diagnose zo belangrijk?


Vraag 10.2

Welke persoonlijkheidsstoornis komt onder tbs’ers relatief vaak voor en hoe kan dat worden verklaard?


Vraag 10.3

Welke therapievorm wordt binnen de reguliere ggz in Nederland het vaakst gebruikt bij de behandeling van psychische stoornissen en klachten, en waarom?


Vraag 10.4

Stel, een cliënt vertelt zijn therapeut dat hij vaak last heeft van de gedachte ‘Vrouwen moeten niets van me hebben als ik ze aanspreek’. De therapeut past de techniek cognitieve herstructurering toe. Wat doet hij? Illustreer je antwoord aan de hand van een voorbeeld.


Vraag 10.5

De cliënt uit vraag 10.4 is niet alleen gebaat bij het veranderen van zijn denken. Hij kan ook gebaat zijn bij het versterken van zijn vaardigheden. Als de gedachte bij vraag 4 de man zo in de weg zit, welke vaardigheden lijken dan van belang voor deze man om aan te leren?


Vraag 10.6

Welke ‘common factors’ worden onderscheiden als het gaat om therapie, ondersteuning of begeleiding?


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.